Wat is juist: 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' of 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer uit'?

'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' is juist; er hoort geen uit bij. Ademen heeft hier de figuurlijke betekenis 'uitstralen', 'ervan uitgaan'. Uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord heeft alleen de letterlijke betekenis 'lucht uitblazen'. Bijvoorbeeld:

  • Adem nu rustig uit en wacht twee seconden met inademen.
  • Het is koud: ik zie wolkjes als ik uitadem.

Ademen is een breder begrip. Het heeft de letterlijke betekenis 'ademhalen'; ook kan het 'lucht doorlaten' betekenen. Voorbeelden:

  • Als je goed oplet, zie je het 'lijk' in een misdaadserie vaak ademen.
  • Deze schoenen hebben ademende zolen tegen zweetvoeten.

Daarnaast heeft ademen de figuurlijke betekenis 'uitstralen', 'heersen', 'voelbaar zijn'. Die komt vooral voor in combinatie met sfeer:

  • Hun interieur ademt een mediterrane sfeer.
  • Haar vroege werk ademde een sfeer van jeugd en vrolijkheid.

In de zinnen hierboven is uitademen niet juist. Volgens de grote Van Dale kan uitademen wel in de betekenis 'uitwasemen' gebruikt worden, maar figuurlijker dan dat wordt het niet:

  • De bloemen ademen lieflijke geuren uit.