Sinaasappelen uit Sardinië, zijn dat Sardijnse sinaasappelen?

Sardijnse sinaasappelen is mogelijk, maar Sardinische en Sardische zijn gebruikelijker.

De meeste woordenboeken vermelden alleen Sardinisch en Sardisch. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) vermeldt dat Sardijn en Sardijns betrekking hebben op de oude volksstam die op Sardinië leefde. Van Dale (2005) maakt dit onderscheid niet. Een Sardijn is volgens Van Dale een oorspronkelijke bewoner van Sardinië, maar ook een Sardiniër; een Sardiniër of een Sard is een bewoner van Sardinië.