Wat is juist: ‘Bo gaat zomers elke dag naar het strand’ of ‘Bo gaat ’s zomers elke dag naar het strand’?

Het is allebei juist. In de betekenis ‘in de zomer’ zijn ’s zomers en zomers synoniemen. Wel is ’s zomers iets duidelijker, omdat zomers ook de betekenis ‘als in de zomer, geschikt voor de zomer’ kan hebben, zoals in zomerse dagen en zomers gekleed.

Dat s zomers en zomers allebei juist zijn, lijkt onlogisch als je dit woordpaar vergelijkt met ’s winters en winters, want alleen s winters is juist in de betekenis ‘in de winter’. Een zin als ‘Bo gaat winters nooit naar het strand’ is onjuist.

Zomers bestaat echter al eeuwen in de betekenis ‘in de zomer’. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt het al en geeft een citaat uit 1614 waarin het voorkomt: “De Vlo is een dierken dat Somers int gemeen, is Den Mensche quellende, als hy ruste begheert” (‘de vlo is een diertje dat de mens in de zomer vaak kwelt, net als hij naar rust verlangt’).

Betekenis van zomers

Een zin als ‘Bo gaat zomers naar het strand’ kan overigens op twee manieren geïnterpreteerd worden: ‘Bo gaat in de zomer naar het strand’ én ‘Bo gaat zomers gekleed naar het strand.’ Meestal zal uit de context wel blijken wat er bedoeld is. Wie bang is voor verwarring, kan het best kiezen voor ‘Bo gaat ’s zomers naar het strand’ als ‘in de zomer’ bedoeld is.

Overigens is s zomers niet de enige constructie waarin de ’s kan wegvallen. In ’s avonds, ’s winters, ’s morgens, ’s ochtends en ’s nachts blijft de ’s staan, maar in bijvoorbeeld dinsdags en donderdags is hij verdwenen, omdat de combinatie van s en d niet goed uitspreekbaar is.

’s Maandags, dinsdags, etc. 

Maandags en ’s maandags, woensdags en ’s woensdags, vrijdags en ’s vrijdags, zaterdags en ’s zaterdags, en zondags en ’s zondags zijn allemaal juist. Een paar voorbeelden:

  • Sammie loopt woensdags en zondags hard.
  • Sammie loopt ’s woensdags en ’s zondags hard.
  • Vrijdags en zaterdags gaat dat winkeltje eerder dicht, en maandags is het gesloten.
  • ’s Vrijdags en ’s zaterdags gaat dat winkeltje eerder dicht, en ’s maandags is het gesloten.

Voor (’s) maandagsmorgens(’s) dinsdagsmiddags(’s) woensdagsavonds en dergelijke geldt hetzelfde.