Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?
 

RSVP (of liever: r.s.v.p.) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt.

De afkorting r.s.v.p. is Frans en staat voor 'répondez s'il vous plaît': 'antwoord alstublieft'. Deze afkorting is lange tijd ook buiten Franstalige landen een heel bekende etiquetteterm geweest. Het gebruik ervan neemt nu wel af, omdat steeds minder mensen de afkorting kennen en ook omdat alleen de vermelding r.s.v.p. vaak te onopvallend is. In het boek Etiquette van Inez van Eijk staat dan ook: "U kunt beter een zin toevoegen: Wilt u alstublieft laten weten of wij op u mogen rekenen en zo ja, met hoeveel personen u komt?"

Ze schrijft overigens ook: "Op uitnodigingen waarop R.S.V.P. of A.A.U.B. staat reageert u in ieder geval, maar ook als dat er niet staat laat u weten of u komt."