Wat is juist: Romantiek of romantiek?
 

De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens.'

Historische periode

Onze Taal heeft een voorkeur voor Romantiek met een hoofdletter als de historisch afgebakende periode (van ongeveer 1790 tot 1850) bedoeld is: 'Pas tijdens de Romantiek werd het genieten van de natuur populair.'

Volgens de officiële spelling wordt romantiek ook als aanduiding van een historische periode met een kleine letter geschreven. Maar bij de spellingregel over historische perioden staat wel een nuancerende opmerking: "Deze regel geldt voor courante teksten. In gespecialiseerde publicaties kan ervan worden afgeweken." Het Groene Boekje keurt Romantiek dus ook goed - in 'gespecialiseerde publicaties'.

Kunststromingen

Andere voorbeelden van kunststromingen zijn:

 • art brut
 • art deco
 • art nouveau
 • barok
 • classicisme
 • constructivisme
 • dadaïsme
 • expressionisme
 • fauvisme
 • gotiek
 • impressionisme
 • jugendstil
 • kubisme
 • laatgotiek
 • luminisme
 • magisch realisme
 • maniërisme
 • minimal art
 • naturalisme
 • neoclassicisme
 • nieuwe zakelijkheid
 • oriëntalisme
 • pointillisme
 • popart
 • postmodernisme
 • realisme
 • renaissance
 • rococo
 • romaanse kunst
 • suprematisme
 • symbolisme

Als de naam van de stroming aan een kunstenaarsgroep of een publicatie is gekoppeld, wordt hij als een eigennaam beschouwd en met een hoofdletter geschreven. Voorbeelden: het Bauhaus, Cobra, de Tachtigers, De Stijl, Sturm und Drang, De Sienjaalgroep.