Wat is juist: reuzekerel of reuzenkerel?

Voor een 'geweldig aardige kerel' is officieel alleen de spelling reuzekerel juist. Die spelling ligt ook het meest voor de hand en staat dan ook in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu.

Het is mogelijk om met het al dan niet schrijven van de n een betekenisonderscheid aan te geven: een reuzekerel is iemand die erg aardig is; een reuzenkerel is een erg grote man. In het laatste geval gaat het om een samenstelling met het woord reus.

Reuze
Reuzekerel ligt voor de hand wanneer reuze een voorvoegsel is met de figuurlijke betekenis 'geweldig', 'enorm'. Dit gebruik van reuze zien we ook in woorden als reuzefeest, reuzehongerreuzekans, reuzemopreuze-idee, enz.

Reuzen
In woorden waarmee bedoeld is dat iets of iemand heel groot is (in zijn soort), is de tussen-n officieel verplicht: reuzenpanda, reuzenhuisreuzenstoet en dus ook reuzenkerel als het om een boom van een vent gaat. De officiële regel voor de tussen-n luidt namelijk: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en (en niet ook op -es) schrijf je in principe een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel. Omdat reus alleen een meervoud reuzen heeft, is het reuzenkerel. Wat ons betreft kunt u op uw eigen taalgevoel afgaan.

Er zijn ook woorden waarin het eerste deel letterlijk naar reuzen verwijst, bijvoorbeeld reuzenverhaal ('een verhaal over reuzen') en reuzengrot ('een grot van/voor reuzen'). In zulke gevallen ligt de spelling met tussen-n het meest voor de hand; in de officiële spelling is dit zelfs verplicht.