Wat is juist: reppen over of reppen van?
 

Zowel reppen van als reppen over is juist in de betekenis 'ergens over spreken, iets aanroeren'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij reppen van een citaat van rond 1610 en bij reppen over een citaat uit 1924. Dit duidt erop dat de verbinding reppen over jonger is.

Ook de uitdrukking met geen woord reppen kan met van of over gebruikt worden. In een krant uit 1723 staat: "(...) niet een woord gerept van de ratificatie der zo genaemde Milaneese Capitulatie". In een krant uit 1860: "(...) ook is er volstrekt geen woord gerept over de gevolgen die de maatregel voor den zeeman en voor de koopvaart zou kunnen hebben." Ook in deze uitdrukking lijkt van dus het oudst.