Wat is de beste manier om een IBAN (een internationaal rekeningnummer) te noteren? 

Vanaf 2014 is het gebruik van het IBAN (‘international bank account number’) verplicht. Dit nummer is lang en bevat geen spaties, althans als het bijvoorbeeld bij internetbankieren ingevuld moet worden: NL99BANK0123456789.

Het is aan te raden om IBAN-nummers mét spaties te noteren in drukwerk, om zo de kans op verschrijvingen bij het overnemen ervan te verkleinen. Dat kan het best op deze manier (waarbij de letters BANK en de erop volgende cijfers alleen als voorbeeld dienen):

  • NL99 BANK 0123 4567 89 (Nederland)
  • BE68 BANK 0123 4567 89 (België)

Dus:

  • landcode en controlegetal (dat getal verschilt per rekeningnummer)
  • banklettercode
  • tiencijferig rekeningnummer in 4-4-2-combinatie

Het oude rekeningnummer staat altijd achteraan. Het wordt voorafgegaan door een of meer nullen. Zo is het IBAN-nummer van Giro 555 NL08INGB0000000555, en met de ‘spatienotatie’ NL08 INGB 0000 0005 55.

Pre-IBAN

Er zijn verschillende mogelijkheden om ‘de oude’ Nederlandse bank- en gironummers te noteren; de meeste taaladviseurs raden net als wij de volgende notatiewijze aan: 42.65.902, 39.46.12.345 of 39 46 12 345. Groepeer de cijfers van voor naar achteren twee aan twee, gescheiden door spaties of punten; het laatste groepje kan uit drie cijfers bestaan.

De oude Belgische rekeningnummers beginnen met een groepje van drie cijfers, dan volgen zeven cijfers en het nummer wordt afgesloten door een controlegetal van twee cijfers. De groepjes worden gescheiden door streepjes: 000-1635566-49.