Wat is juist: rascisme of racisme?
 

Racisme is juist: er staat geen s na de a. Racisme is gevormd van het Franse woord voor ras: race, met een c, + isme. Ook in racist, racistisch en raciaal staat er alleen een c na de (eerste) a.

Er zijn twee oorzaken voor de veelvoorkomende (maar echt onjuiste) spelling rascisme. Racisme heeft betrekking op rassendiscriminatie en daardoor is de associatie met het woord ras sterk. Daarom hebben sommige mensen de neiging ras + cisme samen te voegen tot rascisme. Bovendien wordt in het woord fascisme, dat vaak in vergelijkbare contexten voorkomt, wél sc geschreven.

Fascisme bevat die combinatie sc omdat het een afleiding is van het Latijnse woord fasces, een bundel roeden samengebonden rond een bijl, en daardoor een symbool voor gezag en gezagsgetrouwheid. Ook in fascist, fascistisch en fascistoïde is de sc juist.