Volgt er een punt als een zin eindigt met een internetadres of een e-mailadres?

Ja, een zin moet in lopende tekst altijd eindigen op een afsluitend leesteken. Dat kan een punt zijn, maar ook een vraagteken, een uitroepteken of een beletselteken (drie puntjes achter elkaar). Er is geen reden om na internet- en e-mailadressen de punt weg te laten.

Een mogelijk technisch bezwaar is dat een internetadres – ook wel bekend als url – strikt genomen op een punt kan eindigen. In niet-technische teksten is dit echter erg zeldzaam. De meeste mail- en tekstprogramma's herkennen een webadres of mailadres automatisch, en zetten dit om in een aanklikbare link zonder de erop volgende zinseindepunt daarbij mee te nemen. 

Enkele voorbeelden:

  • Het adres van onze website is www.onzetaal.nl.
  • Het algemene e-mailadres van Onze Taal is onzetaal@onzetaal.nl.
  • Het adres van onze website is www.onzetaal.nl.
  • Het algemene e-mailadres van Onze Taal is onzetaal@onzetaal.nl.