Heeft het woord plaats de voorkeur boven plek?

De woorden plaats en plek zijn voor een deel uitwisselbaar als ze een letterlijke of iets minder letterlijke locatie aangeven. In de meest letterlijke betekenis 'stad of dorp' is plaats beter: 'de Gelderse plaats Huissen'. In minder letterlijke contexten is plek beter: 'een eigen plek'. Verder wordt plek vaak wat informeler gevonden dan plaats, bijvoorbeeld in: 'Hier is nog wel plaats/plek voor twee personen' of in: 'De melkbekers staan niet op hun vaste plaats/plek.'

Van oorsprong duidt plaats een locatie of ruimte in het algemeen aan, die meestal niet al te klein is. Het woord plek werd wat vaker gebruikt voor een relatief klein oppervlak dat zich vaak onderscheidt van wat zich eromheen bevindt ('een rode plek op je arm'), maar kon al in vroeger eeuwen ook 'plaats' betekenen. De grens tussen de twee woorden is nooit duidelijk geweest en lijkt opgeschoven te zijn ten gunste van plek. Nog steeds overlappen de woorden elkaar grotendeels. De keuze ertussen wordt vaak spontaan gemaakt. In geschreven teksten kan het soms verstandig zijn om plek te vervangen door plaats omdat dat door veel mensen verzorgder, of eigenlijk mooier, wordt gevonden. Maar pas op dat het niet te 'gezocht' gaat klinken.

In het tijdschrift Onze Taal is al enkele malen aandacht besteed aan plaats en plek; al ruim twintig jaar constateren mensen dat plek het woord plaats verdringt. Het komt inderdaad langzaamaan steeds vaker voor, maar de kans dat plek plaats helemaal zal verdringen, lijkt ons tot in de verre toekomst klein.