Waar moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links of rechts?

Een regel als 'Den Haag, 29 februari 2012' staat vaker links dan rechts.

Er bestaat een grote variatie in briefindelingen, maar de lay-out die tegenwoordig het vaakst wordt gebruikt, is de 'Amerikaanse indeling nieuwe stijl'. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn:

  • alle vaste briefonderdelen beginnen links tegen de kantlijn;
  • de volgorde van de vaste onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, briefinhoud, slotformule en ondertekening, bijlagen en kopie;
  • de alinea's worden niet door inspringen, maar door een witregel gescheiden.

Overigens staan de gegevens van de afzender bij bedrijven vaak op een andere plaats, bijvoorbeeld in het briefhoofd, in de rechterbovenhoek, of onderaan.

Een brief ziet er volgens de Amerikaanse indeling nieuwe stijl dus zo uit:


Genootschap Onze Taal
Raamweg 1a
2596 HL Den Haag

 

A. Jansen
Hoofdstraat 5
1234 AB DEN HAAG

 

Den Haag, 29 februari 2012

Betreft: lidmaatschap
Kenmerk: OT/LV/120229

 

Geachte mevrouw Jansen,

[Hier komt de tekst van de brief.]

Met vriendelijke groet,
namens het Genootschap Onze Taal

[handtekening]
Linda Verhey

 

Bijlage: brochure over lidmaatschap