Stuur je een afgewezen sollicitant een gepersonaliseerde, een gepersonificeerde of een gepersonifieerde afwijzingsbrief?

Juist is: een gepersonaliseerde afwijzingsbrief. Dat is een afwijzingsbrief met een persoonlijk karakter, geen standaardbrief met Geachte heer/mevrouw of Beste sollicitant die naar alle afgewezen kandidaten wordt gestuurd.

Personaliseren betekent 'een eigen, persoonlijk karakter (aan iets) geven'. Je kunt bijvoorbeeld briefpapier laten personaliseren: het wordt dan voorzien van jouw naam- en adresgegevens, en aangepast aan jouw vormgevingswensen. Ook gepersonaliseerde cadeaus (bijvoorbeeld met de naam van een baby erop) en gepersonaliseerde pinpassen (met een zelfgekozen of zelfgemaakte afbeelding) worden steeds gewoner. Tot slot kun je bijvoorbeeld brief- of reclameteksten personaliseren: ze worden dan in elk geval voorzien van de naam van de geadresseerde, en vaak ook inhoudelijk op hem of haar persoonlijk afgestemd.

Personaliseren moet niet verward worden met personificeren of personifiëren. Die laatste twee woorden betekenen 'als een persoon voorstellen'. In fabels, strips, tekenfilms en dergelijke worden dieren gepersonifieerd: ze kunnen praten, denken en allerlei andere menselijke handelingen verrichten. Personifiëren en personificeren zijn vormvarianten van elkaar (net als bijvoorbeeld falsifiëren en falsificeren); personificeren komt minder vaak voor en staat (nog) niet in de woordenboeken.

Een paar voorbeeldzinnen met personifiëren/personificatie:

  • Thanatos personifieerde in de Griekse mythologie de dood.
  • In een benaming als Moeder Natuur wordt de natuur gepersonifieerd.
  • Zij is de personificatie van stress.