Wat is juist: een pathetische leugenaar of een pathologische leugenaar?

Er zal vrijwel altijd een pathologische leugenaar bedoeld zijn. Bij een pathologische leugenaar behoort het liegen tot zijn ziektebeeld; pathologie betekent namelijk 'ziekteleer'. Een pathologische leugenaar kan het liegen niet laten omdat hij aan een psychische stoornis lijdt.

Pathetisch betekent 'medegevoel trachtend te wekken' of, vaak in ongunstige zin, 'hoogdravend, gezwollen'. Een pathetische leugenaar zou iemand zijn die op overdreven wijze de aandacht probeert te trekken door te liegen. Dat is niet onmogelijk, maar pathetisch komt vooral voor in vaste verbindingen als een pathetisch verhaal, met pathetische stem/gebaren, een pathetische vertoning, een pathetische oproep en een pathetische beeldspraak.