Wat is beter: 'passende kleding is gewenst' of 'gepaste kleding is gewenst'?

De betekenissen van gepast en passend liggen zeer dicht bij elkaar. Van Dale vermeldt bij passend (onder andere) "zo zijnde als voegt of betaamt" en bij gepast "betamelijk, voegzaam". Ook andere woordenboeken vermelden dergelijke betekenissen. Zowel gepaste kleding als passende kleding is dus mogelijk. Wij hebben echter een voorkeur voor gepaste kleding, omdat passend – zeker als het gecombineerd wordt met kleding(stukken) – ook een andere betekenis kan oproepen: 'de juiste vorm of grootte hebbend', zoals in de zin 'Trek nu eens een passende broek aan in plaats van een net te kleine.'