Wat betekent palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is een behandelingsvorm die wordt gebruikt bij ernstig zieke patiënten, bij wie er geen hoop meer bestaat op verbetering van hun toestand. Deze patiënten worden door medicatie in slaap gebracht, zodat ze niet onnodig lijden. Het Pinkhof Geneeskundig Woordenboek (2006) geeft de volgende omschrijving: "het toedienen van bewustzijnsverlagende middelen door een arts aan een ernstig zieke patiënt in de terminale fase bij niet meer behandelbare angst, pijn of benauwdheid om deze in een diepe slaap te brengen; hierbij wordt gewoonlijk afgezien van verdere behandeling om het stervensproces niet onnodig te verlengen".

Van Dale (2005) vermeldt bij het bijvoeglijk naamwoord palliatief de betekenis 'de pijn, het leed verzachtend', 'pijnstillend'. Naast palliatieve sedatie zijn palliatieve zorg en palliatieve geneeskunde vaste combinaties.

Palliatief hebben we geleend uit het Frans (palliatif, 'verzachtend'). Het gaat terug op het Latijnse palliare ('bedekken'), waarin het woord pallium ('deken') zit.

Sedatie ('toediening van een kalmerend middel, met het doel een patiënt te kalmeren of in slaap te brengen') is afgeleid van het Latijnse werkwoord sedare ('doen zitten, doen bedaren'). Naast het zelfstandig naamwoord sedatie komt het zelfstandig naamwoord sedatief voor, dat 'kalmerend middel' betekent. Sedatief is ook een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis 'kalmerend'.