Is overgelegd juist in 'De stukken zijn overgelegd aan de commissie'?

Ja, overgelegd is hier juist. Overleggen (met de klemtoon op de o) betekent volgens Van Dale "(ter bestemder plaatse) inleveren of overgeven, laten zien". Het is een formeel, enigszins plechtig werkwoord. Andere voorbeelden:

  • Het onderhavige besluit is overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  • De verzekeringsmaatschappij legde de documenten pas maanden later over aan de betrokkenen.
  • Scheidende ouders zijn verplicht een ouderschapsplan over te leggen. 

Naast óverleggen bestaat ook het werkwoord overléggen (klemtoon op leg), dat 'beraadslagen' betekent. Dit werkwoord komt veel vaker voor dan óverleggenOverléggen is een zogenoemd onscheidbaar werkwoord. Dat wil zeggen dat over en leggen (of vervoegingen als overlegt en overlegden) nooit van elkaar gescheiden worden. Voorbeelden met overléggen:

  • Ze hebben urenlang overlegd.
  • Ik overlegde met hen over de te volgen procedure.
  • Zullen we eerst even overleggen?
  • Overleg nou eerst eens voordat iedereen maar wat gaat doen!