Klopt het gebruik van onregelmatigheden in een zin als ‘Er hebben zich na de voetbalwedstrijd onregelmatigheden voorgedaan’?

Nee. In plaats van onregelmatigheden moet hier ongeregeldheden staan. Onregelmatigheden wekt associaties met ‘fraude, knoeierijen met financiën’, terwijl dat niet wordt bedoeld. Het gaat om ‘opstootjes, rellen, wanordelijkheden’, en daarvoor is ongeregeldheden de juiste term.

Naast ongeregeldheden en onregelmatigheden bestaan ook nog de woorden onrechtmatigheid en ongerechtigheid. Een onrechtmatigheid is een onrechtmatige daad, oftewel een daad die ‘in strijd met recht en billijkheid, illegaal, wederrechtelijk’ is. En ongerechtigheid kan ‘onrechtvaardigheid’ of ‘onrechtvaardige daad’ betekenen, maar ook ‘onvolkomenheid, gebrek, fout(je)’.