Waar komt het woord moedervlek vandaan?

De waarschijnlijkste verklaring voor de benaming moedervlek is dat je zo'n vlek al jong krijgt (heel soms word je er zelfs al mee geboren). Daardoor werd er een verband gelegd met de moeder. Zij is immers degene die het kind bij zich heeft gedragen en gevoed. Een klein kind krijgt de vlek daardoor 'mee van zijn moeder'.

Enkele woordenboeken vermelden dat aan de moedervlek verschillende vormen van bijgeloof verbonden zijn. Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale (1997) vermeldt dat moedervlekken volgens het volksgeloof ontstaan doordat de moeder haar zwangerschapslusten niet kon beteugelen. Vermoedelijk ging het dan om de trek die een zwangere vrouw kan hebben in dingen die ze normaal gesproken niet zou eten, zoals augurken en haring met slagroom.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij moedervlek het volgende citaat: "De zoogenaamde moedervlekken of maanvlekken, muizevlekken, waar omtrent onze Natie vele bijgelovigheid bezit." 

Medici maken een onderscheid tussen de naevus (een goedaardige moedervlek) en het melanoom (een vorm van huidkanker). Dat laatste noemen artsen meestal geen moedervlek.