Is het dein of dijn in de zin 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dein/dijn'?
 

Juist is: 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn.' Het mijn en (het) dijn betekent letterlijk 'het mijne en het jouwe', oftewel 'mijn bezit en jouw bezit'. 'Hij kent het verschil niet tussen het mijn en (het) dijn' wil dus zeggen dat iemand een dief is.

Het woord dijn is een oude vorm; tegenwoordig is jouw gebruikelijk. Dijn hoort bij du, dat in het Nederlands lange tijd de gebruikelijke vorm was voor 'jij'. Al in de zestiende eeuw (misschien nog eerder) is du in onbruik geraakt; jij was in die tijd al de gewone vorm. Twee naamvalsvormen van du (dij/dy ('Wat heb ick dy misdaen?') en dijn), hebben langer standgehouden, maar ook deze vormen zijn door de nieuwere vormen u/jou en uw/jouw verdrongen. Alleen in de combinatie het mijn en (het) dijn komt nog een oude vorm van du terug.