Wat is het verschil tussen de woorden methode, methodiek en methodologie?

Deze woorden betekenen globaal het volgende:

  • methode: vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken (ook in allerlei samenstellingen, zoals onderwijsmethode, lesmethode, behandelmethode, werkmethode)
  • methodiek: samenhangende set methoden, of een overkoepelende methode die diverse submethoden omvat
  • methodologie: hulpwetenschap die de manieren bestudeert waarop problemen moeten worden opgelost; leer van de te volgen methoden; de theorie en principes achter de methode of methodiek

Methode en methodiek overlappen elkaar voor een deel, en methodiek en methodologie ook.