In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
 

Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. In 1891 deed de leraar Nederlands Kollewijn al een voorstel tot afschaffing van de -ch; in woorden als visch en mensch; zijn voorstel werd pas in 1934 door minister Marchant uitgevoerd, en dan nog alleen in het onderwijs. In 1947 werd de spelling-Marchant bij wet ingevoerd.

Kollewijn had overigens ook voorgesteld om -isch in bijvoorbeeld logisch te vervangen door -ies (logies) en om -lijk in bijvoorbeeld mogelijk te vervangen door -lik (mogelik), maar deze voorstellen hebben het nooit gehaald.