Wat is het meervoud van medium: mediums of media?

Het meervoud van medium is in de meeste betekenissen media:

  • De moderne media zorgen ervoor dat je nooit verstoken hoeft te blijven van nieuws.
  • In de natuurkunde zijn media 'middenstoffen': stoffen waarin een verschijnsel plaatsvindt dat van het ene punt naar het andere overgaat.

In één betekenis heeft medium volgens de hedendaagse woordenboeken het meervoud mediums, namelijk 'persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich openbaren':

  • Hij wendde zich tot diverse mediums om contact met zijn overleden moeder te krijgen.
  • Char en Derek Ogilvie zijn bekende televisiemediums.

Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldde dit onderscheid tussen de meervoudsvormen van medium nog niet, maar in de praktijk heeft zich dat wel zo ontwikkeld. Het is dus het best om mediums (en niet media) te gebruiken in de spirituele betekenis, en in de andere betekenissen juist altijd media te gebruiken.