Wat is het meervoud van mailing? Mailings of mailingen?

Hoewel het meervoud mailingen in de praktijk steeds meer voorkomt, geven alle woordenboeken als enige juiste meervoud mailings. Ook wij hebben een sterke voorkeur voor deze vorm.

De grote Van Dale (2005) geeft bij het woord mailing geen meervoud, maar bij het Engelse achtervoegsel -ing staat dat woorden met dit achtervoegsel altijd een meervoud op s krijgen. Ook woorden als briefing, dancing, meeting en smoking hebben dus een meervoud op s.

Opvallend is in dit verband het meervoud van training; dat is trainingen. Mogelijk is training niet rechtstreeks uit het Engels overgenomen, maar hebben we hier te maken met een Nederlandse afleiding van het werkwoord trainen; dit is echter moeilijk na te gaan. Trainingen past in elk geval bij de Nederlandse meervouden beslommeringen, ondernemingen, stromingen, etc.