Wat is een leuningbijter?

Een leuningbijter is een nietsnut, een leegloper. Met het woorddeel leuning wordt de leuning van een brug bedoeld, waarin een nietsnut zou 'bijten'.

Het Bargoens Woordenboek (1974/1986) van Enno Endt schrijft over het woord leuningbijter:

"nietsnut, leegloper. Verouderend. — Vergelijk AB [= Algemeen Beschaafd Nederlands] balie-kluiver; werkloos volk hield zich oudtijds kringetjesspuwend bij de bruggen beschikbaar voor aanwerving als 'cargadoors', destijds schertsend voor: karrenduwers."

Ook Van Dale en het Woordenboek der Nederlandsche Taal geven de betekenissen "leegloper, baliekluiver". Volgens Van Dale is een leegloper een 'nietsdoener'. Baliekluiver is min of meer hetzelfde woord als leuningbijter: het is letterlijk 'iemand die over de balies ('relingen') van bruggen hangt', en zo iemand is in die zin dus ook een nietsnut.