Hebt u informatie over meertaligheid bij kinderen?

Er zijn verschillende boeken over meertaligheid bij kinderen; veel boeken die over taalverwerving gaan, besteden ook enige aandacht aan dit onderwerp. Ook op internet is informatie te vinden.

Gericht op ouders:

  • A parents' and teachers' guide to bilingualism, Colin Baker. Uitgeverij Multilingual Matters, (2007, derde druk). ISBN: 978-1847690005
  • Hoe kinderen meertalig opgroeien, Elke Burkhardt Montanari e.a. Planplan producties (2002). ISBN: 90-76092-07-9
  • Oetsiekoetsie. De meest gestelde vragen over kindertaal en meertalig opvoeden, Maaike Verrips, Jeroen Aarssen en Paula Fikkert. Kosmoz-Z&K Uitgevers (2001). ISBN: 90-215-9520-6
  • Bilingual children. Guidance for the family, George Saunders. Uitgeverij Multilingual Matters (1995) ISBN: 090528112 (alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)

Gericht op docenten:

  • Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs, Folkert Kuiken, Anne Vermeer e.a. ThiemeMeulenhoff (2005). ISBN: 90-06-95501-9
  • Lesgeven in meertalige klassen. Handboek Nederlands als tweede taal in het voortgezet onderwijs, Monique van de Laarschot. Wolters-Noordhoff (1997). ISBN: 90-01-36320-2

Enkele websites met meer informatie: