Wat is juist: karameliseren, karamelliseren of carameliseren?

Karamelliseren, met een k en ll, is juist. De e die na de m staat, wordt uitgesproken als de [è], zoals in bel - bellen, en daaruit volgt dat in karamelliseren de spelling met dubbel l ook de beste is. Vergelijk bagatelliseren en parallelliseren, waarin de eerste e eveneens als [è] wordt uitgesproken, en waarin eveneens ll wordt geschreven.

Toch werd nog niet zo lang geleden over het algemeen de spelling karameliseren aangeraden in de woordenboeken. Deze spelling suggereert eigenlijk een uitspraak van de e als [ee], zoals in deel - delen; vergelijk het woord evangeliseren. Zo spreken we de eerste e in karamel(l)iseren echter niet uit.

Waarom raadden de woordenboeken dan desondanks meestal karameliseren aan? Omdat karamelliseren is ontleend aan het Frans: caraméliser. Het Franse werkwoord krijgt één l en wordt uitgesproken met een [ee]-klank. De k kreeg al in de officiële woordenlijst van 1954 de voorkeur boven de c (ook in karamel); de enkele l is tot voor kort behouden gebleven in de Nederlandse spelling. Uiteindelijk heeft de Nederlandse uitspraak toch de doorslag gegeven, en is de l verdubbeld.