Wat is goed: ‘Vertel me alle in’s en out’s’ of ‘Vertel me alle ins en outs’?

‘Vertel me alle ins en outs’  is goed. De s moet dus gewoon aan de n en de t vast.

Ins en outs betekent ‘bijzonderheden’, ‘details’, maar ook wel ‘datgene wat nuttig is om te weten’, ‘achtergronden en bijzonderheden’. Letterlijk betekent ins en outs ‘toegangen en uitgangen’.

In het Engels (waaruit we deze uitdrukking geleend hebben) is het ook ins and outs, in drie losse woorden. Het Engels gebruikt geen apostrofs in deze meervoudsvormen en er is geen reden om ze in het Nederlands toe te voegen. Apostrofs voeg je in het Nederlands alleen toe bij het meervoud van woorden als opa, cello, baby en paraplu. In de meervouden opa’s, cello’s, baby’s en paraplu’s is de apostrof nodig om de lange a-, o-, ie- en u-klank te bewaren. 

Op zichzelf is ins and outs ook mogelijk (met het Engelse and), maar de uitdrukking is het gebruikelijkst met het Nederlandse en.