Laatst las ik ergens: 'In spijt van zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad.' Is in spijt van geen letterlijke vertaling van het Engelse in spite of?

Nee, waarschijnlijk is in spijt van niet aan het Engels, maar aan het Frans ontleend. Als u in spijt van liever wilt vermijden, kunt u kiezen voor ondanks of ... ten spijt: 'Ondanks zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad', 'Zijn inspanningen ten spijt, werd hij niet toegelaten tot de raad.'

Deel XIV van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1936) vermeldt: "in spijt van, in weerwil van, ondanks, naar fr. en dépit de." In spijt van komt al voor in teksten uit de zestiende eeuw. Van Dale vermeldt het vanaf de eerste druk (1872) zonder een opmerking over de herkomst ervan; wel wordt erbij gezegd dat ... ten spijt gewoner is. Het is echter niet uitgesloten dat de uitdrukking aan populariteit wint vanwege het Engelse in spite of.