Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?
 

Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd.

In meer of mindere mate is volgens sommige mensen minder juist. Zij lezen deze combinatie als een samentrekking van in meer mate of in mindere mate – en in meer mate is geen goede formulering. Maar in meer of mindere mate is kennelijk een vast geheel geworden met de betekenis 'nogal, enigszins'. Vergelijk een of meer in een zin als 'Hebt u last van een of meer van deze symptomen?' Ook hierin fungeert een of meer als vast geheel met de betekenis 'enkele'. De zin wordt niet gelezen als 'Hebt u last van 'een symptomen' of meer symptomen?'

In mindere of meerdere mate (met meerdere en mindere in omgekeerde volgorde) komt eveneens vaak voor. Van Dale (2005) noemt deze combinatie alleen in het lemma strandplant ("benaming voor planten die aan de zeekust groeien en daar in mindere of meerdere mate zijn blootgesteld aan de inwerking van het zeewater"). In de andere woordenboeken is in mindere of meerdere mate niet opgenomen.

De verkorte vorm in min of meerdere mate wordt eveneens door sommigen als een fout gezien. Het zou een verhaspeling zijn van min of meer en in meer(dere) of mindere mate. Het lijkt er echter meer op dat in min of meerdere mate net als in meer of mindere mate als vast geheel wordt gezien, en in z'n geheel 'enigszins' betekent. Op de Taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie, wordt in min of meerdere mate afgekeurd. De Taalunie keurt in mindere of meerdere mate (voluit), in meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate wel goed.