Is lichte(r)laaie (in bijvoorbeeld 'Het huis stond in lichterlaaie') met of zonder r?

Zowel lichterlaaie als lichtelaaie is juist. De twee uitdrukkingen komen al heel lang naast elkaar voor.

Lichte(r)laaie bestaat uit het bijvoeglijk naamwoord licht ('helder') met de oude naamvalsuitgang -e(r), en het zelfstandig naamwoord laai ('vlam'), dat tegenwoordig niet meer gebruikt wordt. In lichterlaaie betekent dus letterlijk 'met heldere/volle vlam'. Omdat we het woord laai niet meer kennen, is de letterlijke betekenis van lichterlaaie niet meer duidelijk. Dat leidt weleens tot de (wel) foutieve schrijfwijze in lichte laaie.

Overigens mag het woord laai dan niet meer bekend zijn, twee afleidingen ervan zijn nog springlevend: het bijvoeglijk naamwoord laaiend (zoals in 'Hij reageerde laaiend enthousiast') en het werkwoord oplaaien, zoals in 'Het geweld is weer opgelaaid.'