Bestaat er een verschil tussen in het algemeen en over het algemeen of is een van beide fout?

Over het algemeen is van oorsprong een contaminatie: een versmelting van twee verschillende woorden of uitdrukkingen met (vrijwel) dezelfde betekenis. De ingrediënten voor deze contaminatie waren: over het geheel (genomen) en in het algemeen.

Sommige contaminaties verwerven bestaansrecht. Zo is bekritiseren een versmelting van beoordelen en kritiseren, en is verzenden ontstaan uit versturen en zenden. Oorspronkelijk ondervonden deze contaminaties afkeuring, maar inmiddels zijn ze volledig geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor over het algemeen.

Nu in en over het algemeen naast elkaar bestaan, ontwikkelt zich een betekenisverschil tussen beide uitdrukkingen. Enkele woordenboeken (Van Dale, Verschueren) bevestigen dat:

  • in het algemeen: in het geheel genomen, als men niet naar bijzonderheden kijkt ('In het algemeen geef ik je gelijk, maar ik wil toch een kanttekening plaatsen')
  • over het algemeen: doorgaans, meestal ('Over het algemeen komen hier uitsluitend vrouwen, maar een enkele keer verschijnen er ook mannen').