Wat is juist: in hemelsnaam of in ’s hemelsnaam?

Het kan allebei. In hemelsnaam lijkt de gewoonste vorm te zijn. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu nemen we beide vormen op.

De ’s in in ’s hemelsnaam is een verkorting van des, de oude tweedenaamvalsvorm van het lidwoord de die hoort bij mannelijke en onzijdige woorden in het enkelvoud. In ’s hemelsnaam betekent dus letterlijk ‘in naam van de hemel’. Oude tweedenaamvalsvormen zijn bijna uit het Nederlands verdwenen. Ze komen alleen nog voor in vaste uitdrukkingen als de heer des huizes, destijds en ’s morgens, en bijvoorbeeld in de plaatsnaam ’s-Hertogenbosch.