Wat is het verschil tussen kennisgeving en kennisneming?

Kennisgeving betekent 'het bekendmaken van iets, iets mededelen'. Met bijvoorbeeld 'Het voorstel werd ter kennisgeving naar alle betrokkenen gemaild' wordt bedoeld dat het voorstel naar de betrokkenen werd gemaild om het zo bij hen bekend te maken. Het uitgangspunt is dat er iemand iets wil mededelen. Bij kennisgeving staat de brenger van de boodschap dus centraal. Als iets ter kennisgeving is, heeft dat de bijklank: 'Dan hebben we het in elk geval maar gezegd.'

Kennisneming lijkt sterk op kennisgeving, maar heeft een andere betekenis. Kennisneming betekent 'het zich ergens van op de hoogte stellen'. Nu staat niet de brenger van de boodschap centraal, maar de ontvanger. Zo betekent iemand iets ter kennisneming toesturen dat je iemand iets toestuurt met het doel dat hij/zij er kennis van neemt (zich ervan op de hoogte stelt). 

Iets voor kennisgeving aannemen

In de vaste uitdrukking iets voor kennisgeving aannemen past alleen kennisgeving. Deze uitdrukking geeft weer dat iets wordt gezien als een mededeling die de zender van de boodschap kennelijk kwijt moest. De bijbetekenis is: en we doen verder niets met deze mededeling; we leggen de inhoud naast ons neer. Ook de variant iets ter kennisgeving aannemen is juist. Ook hiervan is de betekenis 'we hebben de mededeling ontvangen, maar we doen er verder niets mee'.