Wat is de juiste uitspraak van het woord hygiëne: 'hiegiejène' of 'hiegiejeene'?

Zowel 'hiegiejeene' als 'hiegiejène' is juist.

De uitspraak 'hiegiejène' komt het meest overeen met de oorspronkelijke Franse uitspraak, maar 'hieg(ie)jeene' sluit beter aan bij de spelling van het woord hygiëne. Een e met een trema wordt in het Nederlands immers als een 'gewone' e uitgesproken, dat wil zeggen in gesloten lettergrepen als korte è (cliënt, siësta) of toonloze e (knieën), en in open lettergrepen als ee: hygiënisch, industriële, diëten, appreciëren. Bovendien wordt de uitspraak è op schrift meestal door een e met een accent grave of een accent circonflexe weergegeven: carrière, blèren, enquête, enzovoort.

Volgens Van Dale (2015) kan hygiëne op drie manieren worden uitgesproken: als 'hiegiejène', als 'hiegiejeene' en als 'hiegjeene'. Het Uitspraakwoordenboek (2000) en het woordenboek van Koenen (2006) vermelden alleen de uitspraak 'hiegiejeene'. Dat lijkt inderdaad de meestvoorkomende uitspraakvariant te zijn.