Is consumeren juist geschreven in het huwelijk consumeren?

Nee, dat moet consummeren (met dubbel m) zijn.

‘Zij hebben het huwelijk geconsummeerd’ betekent dat het paar in kwestie geslachtsgemeenschap heeft gehad. Het niet-consummeren van een huwelijk is in de rooms-katholieke traditie grond voor een echtscheiding. In Nederland speelt dit echter nauwelijks meer een rol; de term is dan ook verouderd.

Consummeren (‘voltooien’) komt van het Latijnse consummare (‘voltooien, tot perfectie brengen’). Consumeren (‘nuttigen, gebruiken’) komt van (het eveneens Latijnse) consumere (‘gebruiken’). Doordat deze woorden zo op elkaar lijken, is er al lang verwarring over de juiste spelling. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt een citaat uit 1573 gegeven, waarin wordt gesproken over consumatie van een huwelijk. Dat we consummeren alleen nog in deze context gebruiken, terwijl we consumeren vrijwel dagelijks tegenkomen, zal zeker bijdragen aan de verwarring.