Welk voorzetsel is juist in de zin 'Het arbeidscontract loopt per/op 31 december aanstaande af'?

'Het arbeidscontract loopt op 31 december aanstaande af' is juist. Op duidt een moment in de tijd aan, bijvoorbeeld in op een mooie pinksterdag en op een gegeven moment. Als iemand zijn laatste werkdag heeft op 31 december, loopt zijn arbeidscontract ook op die dag af.

Ook per wordt al heel lang in de betekenis 'op' gebruikt: 'Het contract loopt per 31 december af.' Toch heeft op de voorkeur. Per duidt oorspronkelijk namelijk het begin van een periode aan; het is te vervangen door met ingang van of vanaf. Maar een contract loopt niet af vanaf 31 december, maar óp die dag zelf. De volgende herschrijving is wel mogelijk: 'Janne is per/vanaf/met ingang van 1 januari aanstaande niet meer in dienst.'