Is hernemen juist in bijvoorbeeld: ‘De intrigerende voorstelling uit 2015 wordt dit jaar hernomen’?

Ja, dit is juist. Het gebruik van hernemen in de betekenis ‘een toneelstuk opnieuw opvoeren’ is heel gebruikelijk in het algemeen Belgisch-Nederlands. Het is een leenvertaling van het Franse werkwoord reprendre, waar ook reprise (‘herhaling, hervatting’) van is afgeleid. Ook in Nederland komt hernemen in de betekenis ‘weer gaan spelen/opvoeren’ geregeld voor. 

In België komt hernemen ook voor in zinnen als ‘De zwemlessen hernemen op 10 januari.’ Hier betekent het ‘weer beginnen’.

Hernemen heeft nog meer betekenissen, zoals ‘het woord weer nemen (na een onderbreking)’: ‘De jubilaris hernam zijn speech nadat het applaus was bedaard.’ Zich hernemen betekent iets als ‘zich herstellen’ (‘We durfden ons uit angst niet te bewegen, maar na een tijdje hernamen we ons’).