Is herdenken juist in bijvoorbeeld 'In 2006 herdacht het Genootschap Onze Taal zijn 75-jarig bestaan'?

Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. Doorgaans wordt iets pas herdacht als het (ver) in het verleden ligt. Beter is dan ook: 'In 2006 herdacht het Genootschap Onze Taal dat het 75 jaar geleden is opgericht.'

Dit foute gebruik van herdenken komt vaak voor als er sprake is van een jubileum. In uitnodigingen voor feesten naar aanleiding van zo'n jubileum staat dan een zin als: 'Op 1 april herdenken onze ouders hun 50-jarig huwelijk.' Beter is het dus om te schrijven: 'Op 1 april herdenken onze ouders dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden' of 'Op 1 april vieren onze ouders hun 50-jarig huwelijksfeest.' Op deze laatste formulering wordt weleens als kritiek geuit dat 50-jarig huwelijksfeest niet klopt: 'Het feest zelf duurt toch geen 50 jaar?' Die kritiek is erg vergezocht; het is een heel gewone formulering. 50-jarig wordt hier metonymisch gebruikt.