Wat is de goede spelling: grind of grint?
 

Beide vormen zijn correct; grind lijkt iets gebruikelijker te zijn.

Grind is ook het oudst; het komt van grinden ('malen'). Pas na de zeventiende eeuw is de betekenis 'kleine kiezelstenen' ontstaan. Het woord is verwant aan het Engelse to grind ('malen') en het Latijnse frendere ('fijnwrijven').

De vorm met t is waarschijnlijk ontstaan doordat grind geen meervoud heeft; we kennen daardoor alleen maar een vorm waar we de t op het eind horen. Velen zijn die t ook gaan schrijven. Dit is niet gebeurd bij een woord als hond; doordat we daarvan ook vaak het meervoud honden horen, is de d in het enkelvoud behouden.

Naast grinden ('met grind bestrooien') bestaat de spellingvariant grinten.