Wat is juist: goedenavond of goedeavond?

Goedenavond, met n, is juist.

De n in goedenavond is een oude naamvals-n. In goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is de n in de loop van de tijd weggevallen. In goedenavond heeft hij zich weten te handhaven.

Oorspronkelijk hadden alle hierboven genoemde woorden een naamvals-n. Maar in goedenmorgen, goedenmiddag en goedennacht was deze n niet hoorbaar. Daardoor liet men hem in de loop van de twintigste eeuw ook op schrift weg. De vormen zonder n werden vervolgens zelfs de spellingnorm.

In goedenavond en goedendag is de n bij veel mensen wél hoorbaar in de uitspraak. Goedenavond is met n bovendien iets gemakkelijker uit te spreken dan goedeavond. In goedendag lokt de d van dag het uitspreken van de n zelfs uit: beide klanken vorm je met de tong tegen de tanden. Zo kon de oude naamvals-n zich handhaven in goedenavond en goedendag. Ook in bijvoorbeeld grotendeels, ’s anderendaags, op den duur en voor den dag komen is deze n bewaard gebleven voor de d van het eropvolgende woord.

Goeienavond

In spreektaal hoor je vaak een i in plaats van een d. Op schrift kun je die uitspraak laten zien door bijvoorbeeld goeienavond, goeienacht en goeiedag te schrijven. Het is wat informeler.