Wat is de juiste spelling voor de 'geïsoleerde, erosiebestendige berg in een vlak landschap': getuigeberg of getuigenberg?

Officiële spelling

Volgens de officiële spelling is alleen getuigenberg juist. De achterliggende regel is: getuige heeft alleen een meervoud op een n (getuigen, niet ook getuiges) en daarom wordt er een n geschreven in de samenstelling getuigenberg, net als in getuigenheuvel. Het is ook getuigenbankje en getuigenverklaring.

Alternatief

Getuigeberg is volgens ons echter ook mogelijk. In de Spellingwijzer Onze Taal (2015), ons eigen spellingboek, vermelden we deze vorm dan ook. Een getuigeberg is een vast geheel; niet veel mensen zullen erbij stilstaan dat deze samenstelling eigenlijk betekent dat deze berg 'een getuige' is van vroegere gesteenteformaties. De tussen-n valt in dit soort vaste combinaties (min of meer 'versteende samenstellingen') vaak weg. In samenstellingen als getuigenbankje en getuigenverklaring, die letterlijk worden opgevat en waar het eerste deel bovendien naar een of meer personen verwijst, ligt het schrijven van de tussen-n voor veel mensen meer voor de hand.