Welke boeken zijn er over de geschiedenis van het Nederlands?

Over de geschiedenis van het Nederlands zijn diverse boeken op de markt. Enkele daarvan zijn:

 • Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, J. M. van der Horst. Universitaire pers Leuven (2008). ISBN: 978-90-5867-646-7
  Overzicht van veranderingen in de Nederlandse grammatica. Erg taalkundig.
 • Het Nederlands vroeger en nu, Guy Janssens en Ann Marynissen. Acco (2008). ISBN: 978-90-334-7070-7.
  Handboek voor studenten en docenten over de ontwikkeling van het Nederlands.
 • Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen, Nicoline van der Sijs. Sdu Uitgevers (2006). ISBN: 90-12-11737-2.
  Overzicht van voor het Nederlands belangrijke jaartallen.
 • De geschiedenis van het Nederlands in een notendop, Nicoline van der Sijs, Uitgeverij Bert Bakker (2005). ISBN: 90 351 2840 0.
  Toegankelijk geschreven beknopt overzicht van de geschiedenis van het Nederlands.
 • Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN, Nicoline van der Sijs, Sdu Uitgevers (2004). ISBN: 90 121 0587 0.
  Vrij toegankelijk geschreven overzichtswerk over het ontstaan van het Standaardnederlands.
 • Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw, Joop van der Horst en Kees van der Horst. Sdu Uitgevers (1999). ISBN: 90-5797-044-9.
  Uitgebreide beschrijving van grammaticale veranderingen in het Nederlands van de twintigste eeuw.
 • Geschiedenis van de Nederlandse taal, M.C. van den Toorn e.a., Amsterdam University Press (1997). ISBN: 90 5356 234 6. Online te raadplegen.
  Zeer compleet boek over de geschiedenis van het Nederlands.
 • Geschiedenis van het Nederlands, Marijke van der Wal, Aula (1994). ISBN: 90 274 1839 X.
  Tamelijk uitgebreide geschiedenis van het Nederlands.
 • Het verhaal van een taal, J.W. de Vries, Uitgeverij Prometheus (1993). ISBN: 90 533 3423 8.
  Populair geschreven geschiedenis van het Nederlands.

Ook op internet is natuurlijk informatie te vinden over de geschiedenis van het Nederlands. Bijvoorbeeld in de online-encyclopedie Wikipedia en op de site van de universiteit van Wenen.