Wat is het verschil tussen geolocatie en geolokalisatie?

Beide woorden zijn correcte Nederlandse woorden. Geo- is een voorvoegsel dat vooral aan uitheemse wetenschappelijke termen (bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden) vastgeplakt kan worden en dat dan iets uitdrukt van 'een relatie met de aarde, de wereld': geologie, geografie, geopolitiek, geofysisch, geowetenschap. Geolocatie duidt dan zoiets aan als 'locatie, plaats op aarde' en geolokalisatie is 'lokalisatie, plaatsbepaling op aarde'.

Als vooral het traceren van een plek op aarde bedoeld is, ligt geolokalisatie meer voor de hand, omdat in lokalisatie (of lokalisering) meer het werkwoord lokaliseren doorklinkt, dus 'de plaats bepalen van iets'. In geolocatie ligt de nadruk op de plaats zelf, de locatie op aarde.

De termen worden vaak gebruikt in de computerwereld wanneer de geografische locatie van een computer een rol speelt, bijvoorbeeld om te achterhalen waarvandaan een computergebruiker mailt, twittert, blogt of reageert op een website, in welk land een website wordt beheerd, etc.