Wat is juist: 'geloven aan God' of 'geloven in God'?

'Geloven aan God' is niet fout. In de grote Van Dale (2005) vinden we bij het lemma geloven onder andere "vast overtuigd zijn dat iemand of iets niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat: aan een persoonlijke God, spiritisme, aan spoken geloven". Bij deze betekenis van geloven vermeldt Van Dale ook de uitdrukking eraan moeten geloven: "tot erkenning moeten komen dat iets onvermijdelijk is".

Geloven in bestaat ook; dit heeft de betekenis 'vast vertrouwen op'. Geloven in God betekent volgens Van Dale "overtuigd zijn van Gods bestaan en van de waarheid van de goddelijke openbaring (...)".

Er is dus een subtiel betekenisverschil tussen geloven in en geloven aan, maar beide zijn juist. Geloven in komt wel een stuk vaker voor.