Is het juist om te zeggen: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebrand'?
 

Ja, dat is mogelijk, maar er zijn taalgebruikers die in deze zin gebeten beter vinden: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebeten.' Gebeten zijn op iemand betekent vooral 'verbitterd zijn, kwaad op iemand zijn'. Wie op iemand gebeten is, zal elke mogelijkheid aangrijpen om hem of haar dwars te zitten. Gebrand zijn op betekent oorspronkelijk 'ernaar verlangen iets te hebben'. Het past in zinnen als: 'Ik ben erop gebrand kaartjes te bemachtigen voor het concert' en 'Hij is bijzonder gebrand op orde en regelmaat.'

Het verschil tussen gebeten op en gebrand op is vervaagd. Volgens Van Dale (2005) en Koenen (2006) zijn gebeten op en gebrand op ook synoniemen. Gebrand op heeft de negatieve betekenissen 'boos op', 'verstoord over' erbij gekregen; gebeten op heeft inmiddels ook de positieve betekenissen 'bijzonder gesteld op', 'verlangend naar'. In de elfde druk van Van Dale (1984) had gebeten op nog alleen negatieve betekenissen; het Prisma Witte Woordenboek (2007) geeft dat nog steeds aan. Er zullen nog steeds taalgebruikers zijn die liever het oude onderscheid helemaal gehandhaafd zien: gebrand op duidt op iets neutraals/positiefs, en gebeten op op iets negatiefs.