Waar staat de afkorting fte voor?
 

Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.

De afkorting fte wordt met kleine letters geschreven, omdat het geen afkorting van een naam is en omdat fte letter voor letter wordt uitgesproken (we zeggen [ef-tee-ee]). Vergelijkbare afkortingen zijn bh, btw, cd, dvd, pc, tv en wc: ook deze krijgen allemaal kleine letters en geen punten. Dat zit anders bij afkortingen als m.b.t. ('met betrekking tot') en o.a. ('onder andere(n)'): daarin horen wel punten te staan. Deze afkortingen worden niet letter voor letter uitgesproken: vrijwel alle lezers zullen 'met betrekking tot' en 'onder andere' zeggen als ze deze afkortingen zien staan, en niet [em bee tee] en [oo aa].

Het meervoud van fte luidt fte's; de verkleinvorm is fte'tje. Als fte een samenstelling vormt met een ander woord, komt er een streepje te staan: een fte-overzicht, een fte-tekort.