Is facturabel juist gespeld, of moet het factuurabel zijn?

Facturabel ('factureerbaar') met één u is juist.

Veel (oudere) spellingcheckers geven de melding dat facturabel niet goed is; ze stellen factuurabel voor. Ten onrechte. De programma's keuren facturabel af omdat het niet in hun woordenlijst staat, ook al is het een tamelijk bekend woord. Maar waarom stellen ze dan voor er factuurabel van te maken? Omdat de programmatuur 'weet' dat je in het Nederlands woorden aan elkaar kunt plakken en er een samenstelling in ziet van de woorden factuur en abel; die woorden staan wél in de woordenlijst, ook al is abel geen erg gebruikelijk woord meer. (Het betekent 'bevallig', en komt eigenlijk alleen nog maar voor in de combinatie abele spelen, voor een Middelnederlandse vorm van toneelspel.) De spellingchecker begaat hier dus een blunder.

Maar waaróm is facturabel dan de juiste spelling? Omdat de tweede lettergreep 'open' is: hij eindigt op een klinker, en een klinker in een open lettergreep wordt in het Nederlands gewoonlijk niet verdubbeld. (De bekendste uitzondering zijn woorden die eindigen op -ee en afleidingen daarvan: zee, tabee, tweede, etc.) Facturabel is dus met één u, net als factureren en facturatie.

Enkele voorbeeldzinnen met facturabel:

  • Facturabele werkzaamheden zijn werkzaamheden die je op de rekening voor je opdrachtgever kunt zetten.
  • Ondernemers willen zo veel mogelijk facturabele uren maken.
  • Als je veel facturabele uren hebt gemaakt voor je bedrijf, krijg je soms een bonus.
  • Een urenadministratie is nodig om inzicht te krijgen in het aantal facturabele en niet-facturabele uren.