werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
uitbowlen (cricket) door bowlen uitmaken ik bowl uit, jij/hij bowlt uit jij/hij bowlde uit uitgebowld
uitcasten testen op de geschiktheid voor een rol ik cast uit, jij/hij cast uit jij/hij castte uit uitgecast
uitchecken (zich) (laten) uitschrijven bij een hotel e.d.; beoordelen op aantrekkelijkheid ik check uit, jij/hij checkt uit jij/hij checkte uit uitgecheckt
uitfaden geleidelijk laten vervagen ik fade uit, jij/hij fadet uit jij/hij fadede uit uitgefaded
uitfreaken genieten van; afknappen op ik freak uit, jij/hij freakt uit jij/hij freakte uit uitgefreakt
uitloggen doorlopen van de procedure om de verbinding te verbreken ik log uit, jij/hij logt uit jij/hij logde uit uitgelogd
uitprinten afdrukken ik print uit, jij/hij print uit jij/hij printte uit uitgeprint
uittesten uitproberen ik test uit, jij/hij test uit jij/hij testte uit uitgetest
uittypen uittikken ik typ uit, jij/hij typt uit jij/hij typte uit uitgetypt
uitzoomen met een zoomlens het beeld verder van zich af brengen ik zoom uit, jij/hij zoomt uit jij/hij zoomde uit uitgezoomd
underacten ingehouden acteren ik underact, jij/hij underact jij/hij underactte geünderact
underperformen (van fondsen) slecht presteren het underperformt het underperformde geünderperformd
undoën ongedaan maken ik undo, jij/hij undot jij/hij undode geündod
unfollowen stoppen te volgen op Twitter ik unfollow, jij/hij unfollowt jij/hij unfollowde geünfollowd
unfrienden contacten schrappen uit een online vriendennetwerk ik unfriend, jij/hij unfriendt jij/hij unfriendde geünfriend
uninstallen deïnstalleren ik uninstall, jij/hij uninstallt jij/hij uninstallde geüninstalld
unloaden ontladen, uitladen ik unload, jij/hij unloadt jij/hij unloadde geünload
unlocken ontsluiten, met name de beveiliging van een apparaat uitschakelen ik unlock, jij/hij unlockt jij/hij unlockte geünlockt
unmuten berichten weer zichtbaar maken voor jezelf ik unmute, jij/hij unmutet jij/hij unmutete geünmutet
unpacken uitpakken ik unpack, jij/hij unpackt jij/hij unpackte geünpackt
unsubscriben zich uitschrijven ik unsubscribe, jij/hij unsubscribet jij/hij unsubscribede geünsubscribed
unwrappen uitpakken ik unwrap, jij/hij unwrapt jij/hij unwrapte geünwrapt
unzippen decomprimeren; uitpakken ik unzip, jij/hij unzipt jij/hij unzipte geünzipt
upcyclen hergebruiken en er een beter product van maken ik upcycle, jij/hij upcyclet jij/hij upcyclede geüpcycled
updaten bijwerken; actualiseren ik update, jij/hij updatet jij/hij updatete geüpdatet
upgraden verbeteren; een nieuwere versie installeren ik upgrade, jij/hij upgradet jij/hij upgradede geüpgraded
uphillen met fiets/skates een heuvel op rijden ik uphill, jij/hij uphillt jij/hij uphillde geüphilld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik uphil, jij/hij uphilt jij/hij uphilde geüphild
uploaden op een server plaatsen ik upload, jij/hij uploadt jij/hij uploadde geüpload
uppen op een server plaatsen ik up, jij/hij upt jij/hij upte geüpt
upsamplen de geluids- of beeldkwaliteit verbeteren door 'omhoog rekenen' ik upsample, jij/hij upsamplet jij/hij upsamplede geüpsampled
upscalen op een grotere schaal brengen ik upscale, jij/hij upscalet jij/hij upscalede geüpscaled
upsellen meer verkopen ik upsell, jij/hij upsellt jij/hij upsellde geüpselld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik upsel, jij/hij upselt jij/hij upselde geüpseld
upshaken opschudding veroorzaken bij ik upshake, jij/hij upshaket jij/hij upshakete geüpshaket
upsizen groter maken ik upsize, jij/hij upsizet jij/hij upsizede geüpsized
upskirten stiekem vrouwen onder hun rok filmen/fotograferen en dit beeldmateriaal op internet zetten ik upskirt, jij/hij upskirt jij/hij upskirtte geüpskirt
upteamen samenwerken ik upteam, jij/hij upteamt jij/hij upteamde geüpteamd