werkwoord betekenis onvoltooid
tegenwoordige tijd
onvoltooid
verleden tijd
voltooid deelwoord
pacen tempo aangeven ik pace, jij/hij pacet jij/hij pacete gepacet
packagen verpakken ik package, jij/hij packaget jij/hij packagede gepackaged
packen inpakken ik pack, jij/hij packt jij/hij packte gepackt
pagen oppiepen ik page, jij/hij paget jij/hij pagede gepaged
paintballen elkaar met verfbolletjes beschieten ik paintball, jij/hij paintballt jij/hij paintballde gepaintballd
paintbrushen met verf spuiten ik paintbrush, jij/hij paintbrusht jij/hij paintbrushte gepaintbrusht
painten schilderen ik paint, jij/hij paint jij/hij paintte gepaint
pairen koppelen ik pair, jij/hij pairt jij/hij pairde gepaird
pamperen verwennen en zo afhankelijk houden ik pamper, jij/hij pampert jij/hij pamperde gepamperd
paragliden zweven met een matrasvormig zweefscherm ik paraglide, jij/hij paraglidet jij/hij paraglidede geparaglided
parapenten zweven met een matrasvormig zweefscherm  ik parapent, jij/hij parapent jij/hij parapentte geparapent
parasailen achter een voertuig of een snelle boot omhooggetrokken worden en dan zweven met een parachute ik parasail, jij/hij parasailt jij/hij parasailde geparasaild
parken parkeren ik park, jij/hij parkt jij/hij parkte geparkt
parsen syntactisch ontleden ik parse, jij/hij parset jij/hij parsete geparset
parttimen in deeltijd werken ik parttime, jij/hij parttimet jij/hij parttimede geparttimed
partycrashen onuitgenodigd op een feest verschijnen ik partycrash, jij/hij partycrasht jij/hij partycrashte gepartycrasht
partyen feestvieren ik party, jij/hij partyt jij/hij partyde gepartyd
partyhoppen van feest naar feest gaan ik partyhop, jij/hij partyhopt jij/hij partyhopte gepartyhopt
passen een pass geven ik pass, jij/hij passt jij/hij passte gepasst
pasten plakken; invoegen ik paste, jij/hij pastet jij/hij pastete gepastet
patchen een bepaald programmaonderdeel installeren ik patch, jij/hij patcht jij/hij patchte gepatcht
payrollen de verloning van personeel uitbesteden ik payroll, jij/hij payrollt jij/hij payrollde gepayrolld
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik payrol, jij/hij payrolt jij/hij payrolde gepayrold
peacekeepen vrede handhaven ik peacekeep, jij/hij peacekeept jij/hij peacekeepte gepeacekeept
peelen de huid cosmetisch behandelen ik peel, jij/hij peelt jij/hij peelde gepeeld
peepen ergens een kijkje nemen ik peep, jij/hij peept jij/hij peepte gepeept
peer-to-peeren informatie uitwisselen via een peer-to-peer-netwerkmodel ik peer-to-peer, jij/hij peer-to-peert jij/hij peer-to-peerde gepeer-to-peerd
peptalken opbeurend toespreken ik peptalk, jij/hij peptalkt jij/hij peptalkte gepeptalkt
performen presteren ik perform, jij/hij performt jij/hij performde geperformd
phishen iemands creditcardgegevens ontfutselen ik phish, jij/hij phisht jij/hij phishte gephisht
photobomben (ook: fotobommen) op foto's van anderen opduiken ik photobomb, jij/hij photobombt jij/hij photobombde gephotobombd
photoshoppen (ook: fotoshoppen) beeld bewerken met een computerprogramma, fotoshoppen ik photoshop, jij/hij photoshopt jij/hij photoshopte gephotoshopt
picken selecteren ik pick, jij/hij pickt jij/hij pickte gepickt
picknicken in de vrije natuur eten ik picknick, jij/hij picknickt jij/hij picknickte gepicknickt
piercen een gaatje in een lichaamsdeel laten maken en er een sieraad in hangen ik pierce, jij/hij piercet jij/hij piercete gepiercet
pimpen versieren, opsmukken ik pimp, jij/hij pimpt jij/hij pimpte gepimpt
pinchen met twee vingers zoomen op een aanraakscherm ik pinch, jij/hij pincht jij/hij pinchte gepincht
pingen een webadres of internetverbinding testen ik ping, jij/hij pingt jij/hij pingde gepingd
pinpointen nauwkeurig lokaliseren, precies bepalen ik pinpoint, jij/hij pinpoint jij/hij pinpointte gepinpoint
pitchen werpen; bepaalde slag bij het golfen doen; een (reclame)opdracht proberen te verwerven door een voorstel te doen; een korte presentatie geven; de grondtoon laten horen ik pitch, jij/hij pitcht jij/hij pitchte gepitcht
plannen een ontwerp/plan maken voor ik plan, jij/hij plant jij/hij plande gepland
playbacken doen alsof je zelf zingt terwijl er een geluidsband loopt ik playback, jij/hij playbackt jij/hij playbackte geplaybackt
pleasen behagen ik please, jij/hij pleast jij/hij pleasde gepleasd
  In de officiële spelling: ik please, jij/hij pleaset jij/hij pleasede gepleased
pledgen plechtig beloven ik pledge, jij/hij pledget jij/hij pledgede gepledged
plotten de plaats van een vaar- of vliegtuig bepalen, grafisch weergeven ik plot, jij/hij plot jij/hij plotte geplot
pluggen nieuwe platen (of musici) steeds weer (voor de radio) ten gehore brengen ik plug, jij/hij plugt jij/hij plugde geplugd
podcasten digitaal uitzenden ik podcast, jij/hij podcast jij/hij podcastte gepodcast
pogoën pogo dansen (dansen op punkmuziek) ik pogo, jij/hij pogoot jij/hij pogode gepogood
poken virtueel 'aanstoten' op Facebook ik poke, jij/hij poket jij/hij pokete gepoket
polishen polijsten, vervolmaken ik polish, jij/hij polisht jij/hij polishte gepolisht
pollen een opiniepeiling houden ik poll, jij/hij pollt jij/hij pollde gepolld
poloën polo spelen ik polo, jij/hij poloot jij/hij polode gepolood
poolen een pool vormen; poolbiljart spelen ik pool, jij/hij poolt jij/hij poolde gepoold
popcornen rare sprongen maken (caviagedrag) ik popcorn, jij/hij popcornt jij/hij popcornde gepopcornd
pop-uppen (laten) openklappen; in beeld verschijnen ik pop-up, jij/hij pop-upt jij/hij pop-upte gepop-upt
posten berichten plaatsen op weblogs, fora e.d. ik post, jij/hij post jij/hij postte gepost
powerdressen imponeren door kleding ik powerdress, jij/hij powerdresst jij/hij powerdresste gepowerdresst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik powerdres, jij/hij powerdrest jij/hij powerdreste gepowerdrest
poweren aandrijven ik power, jij/hij powert jij/hij powerde gepowerd
powerliften gewichtheffen ik powerlift, jij/hij powerlift jij/hij powerliftte gepowerlift
pownen vernederen ik pown, jij/hij pownt jij/hij pownde gepownd
powerpointen een powerpointpresentatie maken ik powerpoint, jij/hij powerpoint jij/hij powerpointte gepowerpoint
powerwalken flink doorwandelen met krachtige armbewegingen ik powerwalk, jij/hij powerwalkt jij/hij powerwalkte gepowerwalkt
prankcallen opbellen (lastigvallen) met nepberichten ik prankcall, jij/hij prankcallt jij/hij prankcallde geprankcalld
pranken een grap uithalen, voor de gek houden ik prank, jij/hij prankt jij/hij prankte geprankt
preachen zedepreken ik preach, jij/hij preacht jij/hij preachte gepreacht
presetten instellen; afstemmen ik preset, jij/hij preset jij/hij presette gepreset
previewen voorvertonen; een proefversie bekijken ik preview, jij/hij previewt jij/hij previewde gepreviewd
pricen taxeren; prijzen ik price, jij/hij pricet jij/hij pricete gepricet
primen in de grondverf zetten; in een zoutoplossing leggen; conditioneren ik prime, jij/hij primet jij/hij primede geprimed
printen afdrukken ik print, jij/hij print jij/hij printte geprint
processen voortbrengen ik process, jij/hij processt jij/hij processte geprocesst
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik proces, jij/hij procest jij/hij proceste geprocest
producen de niet-artistieke leiding voeren ik produce, jij/hij producet jij/hij producete geproducet
promoten aanprijzen ik promoot, jij/hij promoot jij/hij promootte gepromoot
prompten een commando voorbereiden ik prompt, jij/hij prompt jij/hij promptte geprompt
proofreaden proeflezen, corrigeren ik proofread, jij/hij proofreadt jij/hij proofreadde geproofread
providen als internet- of telefoonaanbieder optreden ik provide, jij/hij providet jij/hij providede geprovided
pubcrawlen een kroegentocht houden ik pubcrawl, jij/hij pubcrawlt jij/hij pubcrawlde gepubcrawld
publishen publiceren ik publish, jij/hij publisht jij/hij publishte gepublisht
puddlen ruw ijzer veranderen in staal ik puddle, jij/hij puddlet jij/hij puddlede gepuddled
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: puddelen ik puddel, jij/hij puddelt jij/hij puddelde gepuddeld
pullen trekken ik pull, jij/hij pullt jij/hij pullde gepulld
punchen slaan ik punch, jij/hij puncht jij/hij punchte gepuncht
pushen aansporen; naar voren schuiven; drugs verhandelen ik push, jij/hij pusht jij/hij pushte gepusht
putten een hole maken door de bal over de green te slaan ik putt, jij/hij putt jij/hij putte geputt
  Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik put, jij/hij put jij/hij putte geput
puzzelen een puzzel doen ik puzzel, jij/hij puzzelt jij/hij puzzelde gepuzzeld